content
footer

Tuyển dụng

 • Tại LIGHTHOUSE chúng tôi luôn quan tâm đến việc thu hút những ứng viên có năng lực và nhiệt huyết để cùng đồng hành và phát triển, hãy tham gia vào đội ngũ nhân viên năng động, sáng tạo của công ty chúng tôi cho vị trí sau:
  Đọc thêm...
 • Tại LIGHTHOUSE chúng tôi luôn quan tâm đến việc thu hút những ứng viên có năng lực và nhiệt huyết để cùng đồng hành và phát triển, hãy tham gia vào đội ngũ nhân viên năng động, sáng tạo của công ty chúng tôi cho vị trí sau:
  Đọc thêm...
 • Tại LIGHTHOUSE chúng tôi luôn quan tâm đến việc thu hút những ứng viên có năng lực và nhiệt huyết để cùng đồng hành và phát triển, hãy tham gia vào đội ngũ nhân viên năng động, sáng tạo của công ty chúng tôi cho vị trí sau:
  Đọc thêm...
 • Công ty cổ phần Đăng Hải (LIGHTHOUSE) với niềm tin là công ty dẫn đầu trong cung cấp các dịch vụ xây dựng chất lượng cao thông qua việc đáp ứng và thõa mãn các nhu cầu của khách hàng, bảo vệ môi trường, đề cao sự sáng tạo và phát triển đội ngũ nhân...
  Đọc thêm...