content
footer
.:: Lighthouse ::.

Tầm nhìn , Sứ mệnh

Tầm Nhìn
Lighthouse phấn đấu trở thành một trong những tập đoàn dẫn đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực xây dựng thông qua việc cung cấp các dịch vụ và giải pháp nhằm tối ưu hóa tài sản, nâng cao tối đa vị thế cạnh tranh và tạo nên sự thành công lâu dài cho khách hàng và đối tác.

Sứ Mệnh
Sứ mệnh của Lighthouse:
- Nâng cao uy tín khách hàng cũng như là uy tín của ngành xây dựng Việt Nam thông qua việc cung cấp các sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao, đổi mới công nghệ, ứng dựng thiết bị hiện đại, hữu ích và thực hiện nhanh chóng.
- Liên tục phát triển lợi ích toàn diện cho các đối tác của chúng tôi.
- Tạo ra một môi trường làm việc năng động, công bằng để khuyến khích và phát triển tài năng và các năng lực của nhân viên; đẩy mạnh các chương trình đào tạo nâng cao chất lượng ngội ngũ nhân viên, để giúp cho nhân viên đạt được những mơ ước của mình và đáp ứng các nhu cầu thực sự của họ.
- Bảo vệ môi trường tự nhiên thông qua các giải pháp tiết kiệm năng lượng, tái sử dụng nguyên vật liệu, xử lý rác thải hợp lý .v.v.